De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Leclere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Leclere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Leclere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Leclere

Cumuleo