De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Leconte

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Leconte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Leconte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Leconte

Cumuleo