De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Leers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Leers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Leers

Cumuleo