De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Lefebvre

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Lefebvre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Lefebvre

Cumuleo