De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Louis Lefebvre

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Louis Lefebvre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Louis Lefebvre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Louis Lefebvre

Cumuleo