De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Christine Lefebvre

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Christine Lefebvre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Christine Lefebvre

Cumuleo