De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Legein

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Legein
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Legein

Cumuleo