De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Legros

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Legros
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Legros

Cumuleo