De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincianne Legros

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Vincianne Legros
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Vincianne Legros

Cumuleo