De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Lemmens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Lemmens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Lemmens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Lemmens

Cumuleo