De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luk Lemmens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luk Lemmens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luk Lemmens

Cumuleo