De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Verschueren

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Verschueren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Verschueren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Verschueren

Cumuleo