De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Léonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Léonard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Léonard

Cumuleo