De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Lerusse

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Didier Lerusse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Didier Lerusse

Cumuleo