De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van August Leten

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door August Leten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door August Leten

Cumuleo