De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Louis Letot

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Louis Letot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Louis Letot

Cumuleo