De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilbert Verstraelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gilbert Verstraelen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gilbert Verstraelen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gilbert Verstraelen

Cumuleo