De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Leyssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door François Leyssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door François Leyssens

Cumuleo