De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willem Libert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Willem Libert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willem Libert

Cumuleo