De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Liégeois

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Francis Liégeois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Francis Liégeois

Cumuleo