De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Salvatore Ligas

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Salvatore Ligas
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Salvatore Ligas
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Salvatore Ligas

Cumuleo