De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Beatrijs Verstraeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Beatrijs Verstraeten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Beatrijs Verstraeten

Cumuleo