De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Lintermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Henri Lintermans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Henri Lintermans

Cumuleo