De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Linthout

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Geert Linthout
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Geert Linthout
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Geert Linthout

Cumuleo