De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Linthout

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Geert Linthout
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Geert Linthout

Cumuleo