De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Urbain Lion

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Urbain Lion
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Urbain Lion

Cumuleo