De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Lissens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Isabelle Lissens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Isabelle Lissens

Cumuleo