De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wilfried Lodens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Wilfried Lodens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Wilfried Lodens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Wilfried Lodens

Cumuleo