De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie (Natacha) Verstraeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Nathalie (Natacha) Verstraeten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nathalie (Natacha) Verstraeten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nathalie (Natacha) Verstraeten

Cumuleo