De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Lovenberg

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Lovenberg
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Lovenberg

Cumuleo