De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Verstreken

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Verstreken
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Verstreken

Cumuleo