De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carlo Luyckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Carlo Luyckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Carlo Luyckx

Cumuleo