De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Betty Luyten

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Betty Luyten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Betty Luyten

Cumuleo