De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Verstrynge

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Verstrynge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Verstrynge
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Verstrynge

Cumuleo