De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Maenhoudt

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Maenhoudt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Maenhoudt

Cumuleo