De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Maes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Maes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Maes

Cumuleo