De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nelly Maes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Nelly Maes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nelly Maes

Cumuleo