De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Magerus

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Magerus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Magerus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Magerus

Cumuleo