De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Malchair

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Claude Malchair
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Claude Malchair

Cumuleo