De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Vervoort

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Vervoort
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Vervoort

Cumuleo