De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mia Marchal

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Mia Marchal
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Mia Marchal

Cumuleo