De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Marnef

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Marnef
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Marnef
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Marnef

Cumuleo