De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Verzele

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Verzele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Verzele

Cumuleo