De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elisabeth Martens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Elisabeth Martens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Elisabeth Martens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Elisabeth Martens

Cumuleo