De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrice Martin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrice Martin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrice Martin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrice Martin

Cumuleo