De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeannine Veugelaers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeannine Veugelaers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeannine Veugelaers

Cumuleo