De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland Massart

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roland Massart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roland Massart

Cumuleo