De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Massy

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Massy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Massy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Massy

Cumuleo