De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Matagne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Matagne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Matagne

Cumuleo