De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stefaan Viaene

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Stefaan Viaene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Stefaan Viaene

Cumuleo