De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Romain Meersschaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Romain Meersschaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Romain Meersschaert

Cumuleo